Құрылымдық бөлімдер

Басқарма төрағасы-Ректор

Басқарма төрағасының орынбасары-Академиялық мәселелер жөніндегі проректор

Басқарма мүшесі - Ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректор

Басқарма мүшесі - Әлеуметтік және тәрбие жөніндегі проректор

Басқарма мүшесі – Әкімшілік-шаруашылық жұмыстар жөніндегі проректор