Құрылымдық бөлімдер

Басқарма төрағасы-Ректор

Басқарма мүшесі - Стратегиялық даму және әлеуметтік істер жөніндегі проректор

Басқарма мүшесі -Академиялық мәселелер жөніндегі проректор

 

Басқарма мүшесі - Ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректор

Басқарма мүшесі – Әкімшілік және инфрақұрылымдық даму жөніндегі проректор