Есептер

2022 жыл

2022 жылғы есептік баланс

2022 жылғы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

2022 жылға кірістер мен шығындар туралы есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы 2022 жылғы есеп

2021 жыл

2021 жылғы есептік баланс

2021 жылғы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

2021 жылға кірістер мен шығындар туралы есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы 2021 жылғы есеп

2020 жыл

 

2020 жылғы есептік баланс

2020 жылғы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

2020 жылға кірістер мен шығындар туралы есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы 2020 жылғы есеп

2019 жыл

 

2019 жылғы есептік баланс

2019 жылғы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

2019 жылға кірістер мен шығындар туралы есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы 2019 жылғы есеп

2018 жыл

 

2018 жылғы есептік баланс

2018 жылғы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

2018 жылға кірістер мен шығындар туралы есеп

Капиталдағы өзгерістер туралы 2018 жылғы есеп