Академиялық күнтізбе

2022-2023 оқу жылының академиялық күнтізбесі

Жоғары, техникалық және кәсіптік білімнен кейінгі білім беру бағдарламасы базасында түскен білім алушылардың 2022-2023 оқу жылының академиялық күнтізбесі