Ғылыми кеңес

 

Ғылыми кеңес туралы ереже

 

Ғылыми кеңес жоспары

 

Ғылыми кеңес мүшелері

 

Шешім 1

Шешім 2

Шешім 3

Шешім 4

Шешім 5

Шешім 6

Шешім 7

Шешім 8

Шешім 9