Нормативтік құжаттар

Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100006929

Дәрежелерді беру қағидалары

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100006951

Ө.Жәнібеков ат. ОҚПУ Диссертациялық кеңес туралы ережесі

Бейнеконференция түрінде онлайн режимінде диссертациялық кеңес отырысын ұйымдастыру туралы ақпарат

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін диссертациялық жұмысты рәсімдеу ережелері

Пайдалануды анықтаудың лицензиялық жүйелері бар болуы туралы ақпарат