ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ АДАМЗАТТЫҢ ӨМІР СҮРУ СТРАТЕГИЯСЫ: ӘЛЕМДІК АЗЫҚТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция