Магистратура

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

7М01201- Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

7М01301- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау

7М01401- Бастапқы әскери дайындық педагогін даярлау

7М01402- Дене шынықтыру және спорт педагогін даярлау

7М01403- Музыкалық білім педагогін даярлау

7М01404- Көркем еңбек және сызу педагогін даярлау

7М01405- Құқық және экономика негіздері педагогін даярлау

7М01406- Кәсіптік оқыту педагогін даярлау

7М01407- Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау

7М01501- Математика педагогін даярлау

7М01502- Физика педагогін даярлау

7М01503- Информатика педагогін даярлау

7М01504- Химия педагогін даярлау

7М01505- Биология педагогін даярлау

7М01506- География педагогін даярлау

7М01601- Тарих педагогін даярлау

7М01701- Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

7М01702- Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

7М01703- Шетел тілі: екі шетел тілі педагогін даярлау

7М01901- Арнайы педагогика