Материалы конференции

30 қазан, 2020 жыл

25 қаңтар, 2021 жыл 1 том

25 қаңтар, 2021 жыл 2 том

25 қаңтар, 2021 жыл 3 том

19 наурыз, 2021 жыл  1 том

19 наурыз, 2021 жыл 2 том

19 наурыз, 2021 жыл 3 том

15 сәуір, 2021 жыл 1

15 сәуір, 2021 жыл 2

15 сәуір, 2021 жыл 3

12 сәуір 2022 жыл, 12 - сәуір – Ғылым күніне орай өткен «Байтанаев оқулары-Х» және білім алушылардың дәстүрлі республикалық XІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы 1-том

12 сәуір 2022 жыл, 12 - сәуір – Ғылым күніне орай өткен «Байтанаев оқулары-Х» және білім алушылардың дәстүрлі республикалық XІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы 2-том

15 сәуір 2022 жыл, «Ахмет Байтұрсынұлы феномені және қазіргі гуманитарлық ғылым көкжиегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы

8 желтоқсан 2022 жыл, "Замануи педагогикалық білім: ЖаҺандану үрдісі және ұлттық код" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы 1-том

8 желтоқсан 2022 жыл, "Замануи педагогикалық білім: ЖаҺандану үрдісі және ұлттық код" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы 2-том

26 желтоқсан 2022 жыл, "Әдебиеттану ғылымының биігіндегі тұлға" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ғылыми мақалалар жинағы

12 сәуір 2023 жыл, 12 сәуір – Ғылым қызметкерлері күніне орай өткен білім алушылардың республикалық ХІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының  ғылыми мақалалар жинағы 1-том

12 сәуір 2023 жыл, 12 сәуір – Ғылым қызметкерлері күніне орай өткен білім алушылардың республикалық ХІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының  ғылыми мақалалар жинағы 2-том