Докторантура

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

8D01301- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау

8D01406- Кәсіптік оқыту педагогін даярлау

8D01407- Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау

8D01501- Математика педагогін даярлау

8D01502- Физика педагогін даярлау

8D01503- Информатика педагогін даярлау

8D01504- Химия педагогін даярлау

8D01505- Биология педагогін даярлау

8D01601- Тарих педагогін даярлау

8D01701- Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

8D01702- Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау